Het bestuur van de vereniging:

 

Ger Koks:

Voorzitter

Jean Schreurs:

Secretaris

Theo Wilbers:

Penningmeester

 

 

 

 

Willy Moens 

Bestuurslid


Anna Bodewein:

Bestuurslidpetanque club venlo boule venlo boule-halle venlo

De vereniging, is opgericht in 1996, heeft momenteel een ledenbestand van ongeveer 100 leden. Petanque Club Venlo kan enkel en alleen bestaan door de inzet van de leden. De 5 bestuurders worden derhalve ondersteund door diverse commissies die meerdere taken op zich hebben genomen. De contributie  is voor 2024 € 144,--. Indien het jaar bijna om is en je mocht besluiten om je lidmaatschap op te zeggen, dan kan dat nog tot 31 december van het lopende jaar.  We hopen echter dat je nog heel veel jaren lid bij ons blijft. 

Petanque Club Venlo is bereikbaar via Magnoliahof 6, 5925 BN Venlo

en telefonisch 06–42502695 of via e-mail pcv@ziggo.nl